• Українською
 • Русский
?

Договір оферти за поданням послуг

Договір оферти за поданням послуг

 • 1. Загальні стани
  • 1.1. Цей Договір укладається між ТОВ "Доступно.нет". (далі - Виконавець) і Замовником, а разом Сторони, у формі Публічного договору (оферти ) на надання послуг, зміст якого викладений в цьому Договорі.
  • 1.2. Цей Договір носить характер публічної оферти і, відповідно до чинного законодавства України, має належну юридичну силу.
 • 2. Предмет Договору
  • 2.1. Предметом Договору є:
   • - Надання Виконавцем додаткових платних послуг (користування основним функціоналом порталу mego.pro є безкоштовним) по бажанню Користувача по розміщенню і обробці інформації, створення сайту в мережі інтернет в порталі mego.pro;
   • - Розробка і написання інформаційних повідомлень про послуги, які надає Замовник;
   • - Розміщення реклами в мережі інтернет, відповідно до тарифних пакетів Виконавця;
   • - Доступ до аккаунтів і можливість управління сайтом Замовника;
   • - Надання безкоштовного хостингу;
   • - Надання безкоштовного посилання; (Адреса журналу)
  • 2.2. Приєднуючись до цього Договору, Замовник зобов'язується неухильно дотримуватися умов, правил цього Договору.
 • 3. Права і обов'язки Сторін
  • 3.1. Замовник, погодившись з умовами Договору, має право:
   • 3.1.1. Розміщувати інформацію про Замовника;
   • 3.1.2. Розміщувати інформацію про свої товари, послуги і тому подібне;
   • 3.1.3. Залишати свої відгуки, пропозиції і претензії на інформаційному mego.pro;
   • 3.1.4. Користуватися інформацією, розміщеною на порталі mego.pro;
   • 3.1.5. Налагоджувати ділові і партнерські стосунки з іншими користувачами порталу mego.pro.
  • 3.2. Замовник, погодившись з умовами Договору, зобов'язаний:
   • 3.2.1. Розміщувати достовірну інформацію про свої послуги і товари;
   • 3.2.2. У розміщенні своїх відгуків, пропозицій і претензій, дотримуватися етичних і моральних норм;
   • 3.2.3. Дотримуватися умов цього Договору і чинного законодавства, що регулює цей вид стосунків;
   • 3.2.4. Своєчасно і повною мірою вносити абонентську плату, відповідно до тарифного пакету Виконавця.
  • 3.3. Виконавець має право:
   • 3.3.1. На обробку і розміщення інформації про Замовника;
   • 3.3.2. Змінювати умови цього Договору, розмістивши його для ознайомлення за 10 днів до офіційних змін;
   • 3.3.3. У разі порушення умов Договору Замовником, відключати і блокувати сайт Замовника;
  • 3.4. Виконавець зобов'язаний:
   • 3.4.1. Неухильно дотримуватися вимог цього Договору і чинного законодавства;
   • 3.4.2. При зміні умов Договору, розмістити зміни для їх ознайомлення за 10 днів до офіційних змін.
 • 4. Вартість послуг і порядок розрахунків:
  • 4.1. Вартість послуг визначається відповідно до приватних або загальноприйнятих умов і домовленостей.
  • 4.2. Оплата послуг Замовником здійснюється відповідно до умов домовленостей і обопільно зручним способом. Порядок оплати в системі платежів регулюється законодавством України і правилами відповідного платіжного агента.
 • 5. Термін дії Договору
  • 5.1. Цей Договір набуває чинності для Сторін з моменту прийняття Замовником умов цього Договору.Створення рекламного журналу на платформі www.mego.pro Замовником, є автоматичним прийняттям умов даного Договору
  • 5.2. Розірвання цього Договору виникає у разі невиконання Сторонами умов Договору.
  • 5.3. Розірвання цього Договору виникає у разі несплати Замовником засобів, згідно домовленостей.
  • 5.4. Сторони можуть розірвати цей Договір за угодою Сторін;
  • 5.5. Приводом для розірвання договору може послужити Письмове повідомлення однієї із Сторін про розірвання Договору. Договір в даному випадку вважається розірваним з моменту отримання цього повідомлення.
  • 5.6. У разі дострокового розірвання Договору, сплачені відповідно до домовленостей кошти не повертаються.
 • 6. Відповідальність сторін
  • 6.1. Сторони домовилися, що усі спори вирішуються шляхом переговорів.
  • 6.2. У разі недосягнення згоди, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства і цього Договору.
 • 7. Інші умови
  • 7.1. Замовник, погодившись з умовами Договору, дає згоду на збір і обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і інших нормативно-правових актів.
  • 7.2. Замовник, приєднавшись до Договору, підтверджує, що уся інформація, надана Виконавцеві, є достовірною і може бути використана для представлення платіжних документів.
  • 7.3. Замовник, приєднавшись до Договору, підтверджує, що ознайомився з цим Договором і зміст йому відомий.
  • 7.4. Замовник, приєднавшись до Договору, підтверджує, що має необхідні повноваження стосовно приєднання до Договору.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДОСТУПНО.НЕТ”

Код ЄДРПОУ 39066273

02183, м. Київ, вул Кибальчича, буд.21,кв.157

р/р 26002052623232 МФО 320649 ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Тел. (067) 334 55 33, (063) 233 55 33

Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців про провед. держ. Реєстрац. 24.01.2014р., 1 067 102 0000 020019